Energiakourat ammattilaisille 
Ojalinjojen siistimiseen ja energiakeruuseen

Risutec valmistaa energiakourat ammattilaiskäyttöön. Energiakourilla saat raakaa voimaa ainutlaatuisella ja täysin hydraulisella saksikatkaisujärjestelmällä. Siivoa tienvarret tai raivaa ojalinjat ja kerää hankalat pajukot ja pensaat. Työnkiertoon voit yhdistää myös pystykarsinnan ja kannonnoston. Taimikonhoidon laitteemme voidaan asentaa kaivureihin ja harvestereihin riippuen tuotteesta.

Taimikonhoito ja energiapuun talteenotto yhdistyy

Tavallisesti energiapuuta korjataan hoitamatta jääneistä nuorista metsistä, joiden rungot eivät harvennusvaiheessa vielä täytä puunjalostuksen edellyttämiä mittoja. (Metsäkeskus)

Risutecin energiakourilla voidaan kerätä energiapuu talteen esimerkiksi ensiharvennuksen yhteydessä (L-Sarja) tai ojalinjojen raivauksen, rautateiden ja muiden tienvarsien siistimisen yhteydessä. Risutecin raivaavat energiakourat sopivat myös hyvin taimikonhoitoon.


Optimaalisin aika tehdä energiapuuharvennus on kevät ja alkukesä. Silloin voidaan antaa puiden kuivua useampi viikko palstalla metsässä. Sitten puut ajetaan tien varteen mahdollisimman avoimelle, tuulen käyvälle paikalle. (Lähde: MHY)