Tehokas taimikonhoito onnistuu Risutecin avulla

Koneellinen taimikonhoito mahdollistaa työvaiheiden yhdistäminen, esimerkiksi kannonkäsittely onnistuu sujuvasti Risutecin raivaussahoilla. Tarjoamme urakoitsijoille, metsäyrityksille ja omatoimisille metsänomistajille sopivat työkalut kannattavaan taimikonhoitoon. Taimikonhoidon laitteemme voidaan asentaa kaivureihin, harvestereihin ja traktoreihin riippuen tuotteesta.

Toivomme kaikkien kiinnostuneiden olemaan meihin yhteydessä, sillä kehitämme jatkuvasti uutta kalustoa metsikön tuottamahdollisuuksien maksimointiin. Mielipiteesi on meille tärkeä!

Varhaisperkaus, myöhempi taimikonhoito ja ennakkoraivaus

Taimikonhoidon käsitteellä voidaan viitata tässä yhteydessä taimikon varhaisperkaukseen (taimikon harvennus), jossa poistetaan tuotantopuuston, eli ensisijaisesti lehtipuuston kasvua. Myöhemmällä taimikonhoidolla taas viitataan tuotantopuuston harventamiseen kasvatustiheyteen.

Ensiharvennuksen ennakkoraivaus taas tehostaa puunkorjuuta monella tavalla, mahdollistaen mm. nopeamman hakkuun. (Lähde: Saksa)

Energiapuun talteenotto taimikonhoidon yhteydessä
Ylitiheät nuoret metsät, etenkin leimikot johon on saatu valtion ns. Kemera tuki (Lähde: Metsäkeskus), mahdollistavat kannattavan energiapuutalteenottomahdollisuuden. Nuoren metsän kunnostus kannattaakin yhdistää energiapuun talteenotolla, mikäli kokopuun markkinahinta on suotuisa.

Taimikon perustamisen jälkeisten metsänhoitotoimenpiteiden, taimikon varhaishoidon, varhaisperkauksen ja harvennuksen tavoitteena on turvata, että uudistamisvaiheen investointien tuottomahdollisuudet säilyvät mahdollisimman hyvinä. (Lähde: Luke)