Risutec kantokäsittelylaite

Kantokäsittely- ja torjunta-ainelaitteisto juurikäävän torjumiseen

Uusimman tutkimustiedon mukaan kuusia ja mäntyjä lahottava juurikääpäsieni voi tarttua myös alle ranteenpaksuisten kantojen kautta. Risutec-kantokäsittelylaite torjuu juurikäävän niin suuriläpimittaisemman energiapuun korjuussa kuin raivauksessa ja taimikonhoidossa. Tarkka annostelujärjestelmä tähtää ainoastaan kantojen käsittelemiseen. Laitteella voidaan ajaa ureaa, sienivalmisteita sekä glyfosaattivalmisteita.

Laitteisto voidaan asentaa kaikkiin valmistamiimme leikkaaviin ja kerääviin laitteisiin.