Risutec Integrerat Skogsbygge

Maskinplantering både vid föryngring, nyplantering och hjälpplantering blir alltmer nödvändigt, då brist på billig och kunning arbetskraft minskar och nya tekniska innovationer minskar kostnad per planta. Integrerade system möjliggör besparingar då olika faser inom föryngringskedjan kan kombineras.

Maskinell plantering ger ökad produktivitet

Nordisk jord är för det mesta torvmark. Våra planteringsaggregat har utvecklats tillsammans med forskningsinstut. Skogsägare kan dra nytta av vetenskapligt beprövade markberedningsmetoder för våta förhållanden. Risutec aggregat finns i olika storlekar och erbjuds med produktivitetsgaranti.

Risutec kombinerar alla etapper inom skogsplantering

01

Markberedning som är anpassat till Nordisk jord. Markberedning är det första skedet i maskinplanteringen och med Risutec aggregat kan du välja mellan olika alternativ som fläck- eller vändhögläggning.

02

Plantering med hög avkastning och låg dödlighet. Med vårt planteringsaggregat sker planteringen alltid lika, tätning av plantan sker från båda sidorna så att trädet börjar växa rakt.

03

Applicering av bekämpningsmedel och gödsel. Materialkostnaderna och olika processkostnader för applicering av bekämpnings- och gödelmedel vi plantproduktion är höga. Billigare vore att spruta bekämpnings- och gödselmedlet i samband med plantering för att samtidigt få bättre effekt.

04

Rapportering och datainsamling. Integrerade rapporteringssystem möjliggör noggrann uppföljning och spridning av resultat från planterings- och röjobjekten.

05

Helheten är större än summan av dess delar - maskinplantering är inte samma som manuell plantering. Med Risutec planteringsaggregat kombineras alla etapper inom etablering av nyskog och föryngringsarbete, från markberedning till rapportering.

Nyheter

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Unika fördelar med Risutec lösningar

Med Risutec maskinplantering kan du kombinera alla etapper i föryngringsarbetet, från markberedning till uppföljning. Genom att minska antalet skilda processteg möjliggör våra lösningar kostnadsbesparingar och ökad produktivitet.

  • Undvik risker förknippade med manuell föryngring med en fullständigt integrerad lösning.
  • Producera mer med kontinuerliga operationer som möjliggör föryngring dygnet runt - samtidigt som planteringssäsongen förlängs. 
  • Digitala skogsbrukslösningar - GPS- och RTK-noggrannhet - möjliggör rapportering och uppföljning i realtid.

Risutec Teamet

Risutec har en dedikerad personal och flera återförsäljare och agenter runt om i världen. Vi har en passion för kvalitet i allt vi gör, från planteringsresultat till integrerad data.

Frågor och svar

Har ni leveranser till Sverige?

S:

Vi leverar till Sverige som är en av våra nyckelmarknader. Ta gärna kontakt med vår svenskspråkiga personal via vår kontaktsida.

Hur sköter ni support till Sverige?

S:

Vi bygger som bäst ett nätverk av servicecenter partners och kan styra de flesta förfrågningarna på distans. 

Hur kan jag leverera integrerade lösningar till mina kunder lönsamt?

S:

Lyckad, och lönsam, integrerad föryngring kräver både operativ och ekonomisk planering, samt stöd och engagemang från uppdragsgivaren.