Hem

Plantera mer produktivt med Risutec!

Byteserbjudande för alla planteringsaggregat mot en ny Risutec PM-160 i januari.
PM-160 är bevisbart 30% mer produktiv än övriga maskiner på marknaden*.

Fördelar med Risutec PM-160:

  • Stor kapasitet och ergonomisk påfyllning
  • Enkelt underhåll, bl.a. centralsmörjning, enkel åtkomst, fjärrunderhåll och justering
  • Produktiva tillbehör, inkl. tillämpning av Trico viltskydd,
  • plantskydd mot bl.a. snytbagge, gödsling och sådd
  • ASTA rapporterings- och uppföljningssystem
  • Utbildning, underhåll och installationstjänster

OBS! Vi tränar dig att uppnå lönsam hastighet vid
maskinell plantering.

Tveka inte utan byt nu till marknadens bästa!

Ökad produktivet med
Risutec maskinplantering

Maskinplantering både vid föryngring och nyplantering blir alltmer nödvändigt, då brist på billig och kunning arbetskraft minskar och nya tekniska innovationer minskar kostnad per planta. Integrerade system möjliggör ytterligare besparingar då materialkostnader kan minskas, t.ex. vid bekämpning och rapportering sker simulatant med markberedning och plantering.


Risutec integrerade system vid föryngring och plantering av skog

Maskinell plantering ger ökad produktivitet

Nordisk jord är för det mesta torvmark. Våra planteringsaggregat har utvecklats tillsammans med akademin, därför kan entreprenörer dra nytta av vetenskapligt beprövade markberedningsmetoder för våta förhållanden. Risutec aggregat finns i olika storlekar och erbjuds med produktivitetsgaranti.


Öka avkastningen i plantbeståndet

Röjning i plantbeståndet är ett av de bästa sätten att säkra ökad  avkastning för skogsinvesteringen. Risutec erbjuder röjningssågar för egenverksamma och till professionellt bruk. Stubbehandling krävs och inkluderas i våra röjsågar som standard.

GPS System ökar effektiviteten och ger besparingar

Digitaliseringen kommer till skogsbruket. Med Risutec GPS system kan markägare följa med marberednings- och planteringsresultat. Skiftesplanering kan göras i förväg för att vägleda operatörer inom objekt för optimalt resultat.


Ta vara på det gröna guldet
i tät ungskog

Våra energiaggregat är avsedda för oröjda områden där energiträdensiteten är hög. Entreprenören har möjlighet att ta betalt för såväl röjning som energived. ​Markägaren vinner också, då såväl röjningsarbetet som energivedinsamling sköts på en gång.


Risutec kombinerar alla etapper inom skogsplantering

Med Risutec maskinplantering kan du kombinera alla etapper i föryngringsarbetet, från markberedning till uppföljning.
Genom att minska antalet skilda processteg möjliggör våra lösningar kostnadsbesparingar och ökad produktivitet.

1

Markberedning som är anpassat till Nordisk jord

Markberedning är det första skedet i maskinplanteringen och med Risutec aggregat kan du välja mellan olika alternativ som fläck- eller vändhögläggning.

2

Plantering med hög avkastning och låg dödlighet

Med vårt planteringsaggregat sker planteringen alltid lika, tätning av plantan sker från båda sidorna så att trädet börjar växa rakt.

3

Applicering av bekämpningsmedel

Snytbaggen har blivit dyr. Materialkostnaderna för applicering av bekämpningsmedel vi plantproduktion är höga. Billigare vore att spruta bekämpningsmedlet i samband med plantering.

4

Rapportering och datainsamling

Integrerade rapporteringssystem möjliggör noggrann uppföljning och rapportering av resultat från planteringsobjekten.

5

Helheten är större än summan av dess delar

Maskinplantering är inte samma som manuell plantering. Med Risutec planteringsaggregat kombineras alla etapper inom etablering av nyskog och föryngringsarbete, från markberedning till rapportering. Det är helt enkelt inte samma sak som att springa omkring i skogen med en plantpåse på ryggen!


Ta gärna kontakt med oss genom att fylla i formen nedan.
Du kan också ringa direkt till +358 405 326 009 (Henrik Janer),  så betjänar vi dig på svenska.