ASTA-dokumenteringssystem

ASTA

Rapporterings- och positioneringssystem
för plantering och markberedning

DOKUMENTERA NOGGRANN MARKBEREDNINGS- ELLER PLANTERINGSPOSITON MED ASTA

ASTA-systemet kan installeras på samtliga skogsmaskiner, vare sig det är frågan om markberedning eller maskinell plantering. Systemet anger markberedningspositionen, arean och tätheten. Kan användas i samband med linjeröjning och vid stubbröjning.

Noggrant dokumenterat material är enkelt att vidarebefordra, lagra och bearbeta

ASTA rapporter fungerar som beslutsunderlag vid betalning av lön till entreprenören, endera enligt område eller på basen av antal utförda enheter. Tack vare ASTA omvandlas en hektarbaserad arbetskaklyl till en som baserar sig på kostnad per stycke planterat eller berett. Eftersom informationen flöder i realtid kan markägare och arbetsplanerare korrigera misstag eller kostnader, som t.ex. övertäta planerings- eller planteringsstycken kan rättas omedelbart utan dessväre ledtider i arbetetsmomenten. 

Tekniska Specifikationer


Noggrannhet + -1 m

Rapportera och skriv ut olika rapportformat: PNG-, PDF-, XML- och GPX-filer

12V / 24V-system

Mobil, kan användas på en Android-driven surfplatta eller telefon

Bomkabellängder magnetisk antenn 3 m + bomkabel 10 m

röjande energiknippe

Risutec L3A - Röjande bioenergiaggregat

Risutec L3A är en röjande energigrip för skördare.

PM160

Risutec PM160 - Kompakt planteringsaggregat

Risutec PM160 är ett kompakt planteringsaggregat som kombinerar alla faser i föryngringsarbetet.

Risutec TRC

Risutec TRC - Mångsidig röjsåg

Risutec TRC är en röjsåg för maskinell röjning av sly och förröjning av ungskog.