ASTA – Kranmonterbar GPS

Risutec ASTA är ett kranmonterbart GPS-system för markberedning och planteringssammanhang. Med ASTA kan uppdragsgivare och entreprenörer samordna sina processer samt koordinera plantlogistiken och minska spill.

Om Risutec ASTA

ASTA-systemet kan installeras på samtliga skogsmaskiner, vare sig det är frågan om markberedning eller maskinell plantering. Systemet anger markberedningspositionen, arean och tätheten. ASTA kan  också användas i samband med linjeröjning och vid stubbröjning. 

Noggrant dokumenterat material är enkelt att vidarebefordra, lagra och bearbeta.


ASTA Exempelrapport

Distribuera PDF-rapporter eller integrera med driftsystem

ASTA rapporter fungerar som beslutsunderlag vid betalning av lön till entreprenören, endera enligt område eller på basen av antal utförda enheter. Tack vare ASTA omvandlas en hektarbaserad arbetskaklyl till en som baserar sig på kostnad per stycke planterat eller berett. Eftersom informationen flöder i realtid kan markägare och arbetsplanerare korrigera misstag eller kostnader, som t.ex. övertäta planerings- eller planteringsstycken kan rättas omedelbart utan dessväre ledtider i arbetetsmomenten.

ASTA GPS Nyckelegenskaper

Mobile Android gränssnitt

ASTA är byggt för Android och finns i Google Play Store för enkel installering och uppdatering.

Data för forskning och optimering

Överlägg fältresultat på din önskade karta för rapportering och forskning. Studera effekter systematiskt för att få en förståelse för de optimala insatserna.

Resultat med en klick

Risutec ASTA är integrerad med joystick i grävmaskinen. Vi kan förprogrammera ofta använda operationer med olika knappar för effektiv drift.

Integrerat skogsbruk

ASTA används som rapporteringssystem vid markberedning, men varför inte utöka integrationsnivån med ett aggregat från Risutec?

Request More Information, or Receive a Custom Quote

  • Porintie 314, Halli 5, 29250, Nakkila, FINLAND
  • risutec@risutec.fi
  • +358 50 338 9160