Faser inom integrerad maskinell föryngring

  • Markberedning - Eftersom växtmiljöns egenskaper väsentligt dikterar valet av markberedningsmetod och det finns olika marktyper i Sverige, erbjuder vi alltid lämplig markberedningsutrustning. Fläckhögläggning är säkert den mest tillämpade metoden för att bereda marken i Norden på grund av dess lämplighet i olika miljöer.
  • Plantering - Plantering av skogsplanta sker alltid i färsk beredningsfläck med Risutec. Markberedning i en mekanisk föryngrinskedja har flera fördelar, jämfört med manuell föryngring med planteringsrör. En färsk markberedningshög stärker skogsplantans chanser för tävling om resurerser gentemot annan växtlighet i omgivningen. Tätning på bögge sidor plantan garanterar att plantan kommer att växa rakt, vilket i sin tur ökar framtida avkastningen från beståndet. Systematiken i föryngrinsarbetet ger kvalitet och goda förutsättningar för plantans framtida växt medan andra till skogsvården anhängande kostnader, som t.ex. tidig röjning, kan minimeras.
  • Produktiva tillägg - Våra försyngringsaggregat kan bestyckas med produktiva tillägg. Gödsel, applikation av insekticider och viltskydd kan tillägas vid behov. För att uppnå bättre växt och minska kostnader i föryngrinsarbetet, erbjuder vi även rapportering- och uppföljningslösningar. Samla in data över föryngringen genom GPS-baserade system och styr skogsverksamheten mot högre avkastning.