Integrerat skogsbygge

Maskinell skogsplantering passar för alla granbestånd och för alla tallbestånd där högläggning vidtagits. Maskinplantering beskriver inte våra produkter uttömmande, eftersom våra lösningar effektiverar hela föryngringskedjan. Därför myntar vi begreppet integrerat skogsbygge, för att beteckna en föryngringskedja som inbefattar mer än enbart plantering. Risutec erbjuder de verktyg och lösningar som krävs för att du skall lyckas med maskinell föryngring av ditt skogsbestånd både kostnadseffektivt och produktivt med högsta möjliga kvalitet.

Faser inom integrerad maskinell föryngring

  • Markberedning - Eftersom växtmiljöns egenskaper väsentligt dikterar valet av markberedningsmetod och det finns olika marktyper i Sverige, erbjuder vi alltid lämplig markberedningsutrustning. Fläckhögläggning är säkert den mest tillämpade metoden för att bereda marken i Norden på grund av dess lämplighet i olika miljöer.
  • Plantering - Plantering av skogsplanta sker alltid i färsk beredningsfläck med Risutec. Markberedning i en mekanisk föryngrinskedja har flera fördelar, jämfört med manuell föryngring med planteringsrör. En färsk markberedningshög stärker skogsplantans chanser för tävling om resurerser gentemot annan växtlighet i omgivningen. Tätning på bögge sidor plantan garanterar att plantan kommer att växa rakt, vilket i sin tur ökar framtida avkastningen från beståndet. Systematiken i föryngrinsarbetet ger kvalitet och goda förutsättningar för plantans framtida växt medan andra till skogsvården anhängande kostnader, som t.ex. tidig röjning, kan minimeras.
  • Produktiva tillägg - Våra försyngringsaggregat kan bestyckas med produktiva tillägg. Gödsel, applikation av insekticider och viltskydd kan tillägas vid behov. För att uppnå bättre växt och minska kostnader i föryngrinsarbetet, erbjuder vi även rapportering- och uppföljningslösningar. Samla in data över föryngringen genom GPS-baserade system och styr skogsverksamheten mot högre avkastning.