Med Risutec L-Serien kan du öka avkastningen i planterad ungskog, genom att kombinera röjning och ackumulering av bioenergi, en optimal lösning vid förstagallring, förröjning och slyröjning

Om L-Serien

I täta områden där ingen förstagallring har gjorts är mängden biomassa vanligtvis en fjärdedel högre än i områden där gallring har utförts. Under dessa omständigheter kan entreprenören också ta betalt för röjningsarbetet vilket i sin tur ökar vinsten jämfört med traditionell bioenergiaggregat. Skogsägaren gynnas också, eftersom ökad biomassa ökar skogsavkastningen.

Risutec L3A är ett mångsidigt maskinellt röjaggregat som lämpar sig för både gallring och röjning med möjligheten att ta tillvara bioenergi. Vi rekommenderar en medeltung eller tung skördare som basmaskin. Optimalt resultat får man vid tätä arealer där arbetsresultatet blir kring 7 m3/timme.

Inkluderat som standard

Varje L-Serie aggregat utrustas med dessa som standard.

  • Radiostyrd - uppkoppling till skördarhytten
  • Utrustad med månggrip

Bestycka med dessa tillägg för optimalt resultat

För optimalt resultat lönar det sig att överväga även dessa tillägg.

  • Risutec stubbehandlingssystem

Technical Details

L3A

Både skogsentreprenören och ägaren gynnas av Risutec L3A

  • 560 kg
  • 120 l/min flöde
  • 240 bar max tryck
  • 320 mm max skärkapacitet

Ta kontakt, eller begär offert

  • Porintie 314, Halli 5, 29250, Nakkila, FINLAND
  • risutec@risutec.fi
  • +358 50 338 9160