Bekämpa snytbagge med Risutec PM160

Bekämpa snytbaggen med Risutec PM160

KOMPAKT PLANTERINGSAGGREGAT MED STOR KAPACITET

Risutec PM160 är tillverkad för skogsproffs med optimalt antal plantor i laddningsenheten. PM160 är lätt att ladda och mataren är placerad på lämplig arbetshöjd. Tack vare PM160 kompakta design är aggregatet lätt att flytta samt underhålla med fjärrstyrd koppling till Risutec.


Bekämpa snytbagge med maskinplantering

Snytbagge

Källa: File:Flickr - Lukjonis - Bug - Hylobius abietis.jpg - https://en.wikipedia.org

Vanlig snytbagge (Hylobius abietis) är en skalbagge som tillhör familjen vivlar (Curculionidae). Snytbaggen betraktas av skogsindustrin som en skadeinsekt då dess levnadssätt orsakar omfattande skador på nyplanterad skog. De vuxna djuren orsakar skador genom att äta barken runt stammen på unga plantor, så kallad ringbarkning av trädplantan, något som vanligtvis resulterar i att plantan dör. (Källa: Hylobius abietis - https://en.wikipedia.org)

Vanligtvis äter snytbaggen tall, men också gran, lärk och andra barrträd, och ibland till och med lövträd.

De mest effektiva motgifterna för att bekämpa skador är valet av markberedning och rättvald och effektiv applicering av bekämpningsmedel.
Direkt sådd är mer benäget för anfall än föryngring via plantering. Det finns några orsaker till detta.

Först, genom att använda markberedningsmetoder som lyfter fram mineraljorden, minimerar du risken för angrepp, eftersom snytbaggen inte gillar att röra sig på bar mark. Särskilt i granplantager har högläggning visat sig vara en effektiv skyddsmetod för att minimera risk.

Behandling av plantor med bekämpningsmedel ger också skydd mot snytbagge. I Sverige behandlas oftast plantorna redan plantskola mekanisk, eftersom olika certifieringsprogram förbjuder kemisk behandling. (http://snytbagge.slu.se/kemisk.php)

Ytterligare fördelar med att använda maskinplantering beror på att skogsplantor är mer motståndskraftiga mot snytbaggen än direkt sådd.

PM160

PM 160 har en kompakt och lätt design med påfyllning på midje höjd

Effektiv plantering för skogsentreprenörer

Risutec PM160 planteringsaggregatet kombinerar alla faser inom föryngringsarbetet från markberedning till plantering. Den möjliggör effektivt arbete med en stor kapacitet på 160 plantor per laddning. Lätt påfyllning av plantor sker på midje höjd och spara tid vid skogsarbetet. I PM160 finns även inbyggd teknisk assistans via fjärrkontroll.


Vid markberedningen tätar PM160 från två sidor för högsta kvalitet vid plantering

Plantering av högsta kvalitet med tätning från två sidor

Markberedningen skapar tjänliga växtförhållanden för den nya trädgenerationen (källa: MetsäForest). Markberedning sker med PM160 genom fläckhögläggning. Vid fläckhögläggning söndrar PM160 ytskiktet och blottlägger mineraljorden. Jorden som tas upp, vänds om och packas till en hög invid fläcken så att plantan kan planteras i högen (källa: Skogsägarna).  Vid högläggning sker tätning av fröplantan från två sidor, så att trädet börjar växa rakt.

pm160

Som skogsentreprenör bör man ofta justera planteringsaggregatet för olika ytor

Anpassa planteringsaggregatet för optimalt resultat

Vi förstår att skogsentreprenörer arbetar i olika omgivningar och olika anpassningar ofta är nödvändiga. Därför kan man justera planteringsdjupet på Risutec PM160 och uppnå optimalt planteringsresultat genom att ta jordytan i beaktande. PM160 är lätt att underhålla och vi erbjuder teknisk assistans via inbyggd fjärrkontroll.

Specifikationer & Tillbehör

Specifikationer

Tillbehör

Kapacitet plantmagasin 160 st

Svängbar roterande platta

Rekommenderad basmaskin 13-15 ton

Bortrac-spridningsanordning

Standardjustering av planteringsdjupet

Monitor styrhytten

Vikt 950 kg

Plantor i rörindikator

Bredd 140 cm

Pine seed planter

Längd 250 cm

Startgödslare

Cell

Kamera

Cell

Fjärrdiagnos

Relaterade Produkter

röjande energiknippe

Risutec L3A - Röjande bioenergiaggregat

Risutec L3A är en röjande energigrip för skördare.

ASTA - Rapporterings- och positioneringssystem

Dokumentera noggrann markberednings- eller planteringsposition med ASTA

Risutec TRC

Risutec TRC - Mångsidig röjsåg

Risutec TRC är en röjsåg för maskinell röjning av sly och förröjning av ungskog.