PM - Högläggande aggregat för Nordisk jord

Risutec PM planteringsaggregatet kombinerar alla faser inom föryngringsarbetet från markberedning till plantering. Tack vare sitt kompakta design är aggregatet lätt att flytta samt underhålla med fjärrstyrd koppling till Risutec.

Om Risutec PM

Risutec PM planteringsaggregatet kombinerar alla faser inom föryngringsarbetet från markberedning till plantering. Den möjliggör effektivt arbete med kapacitet anpassad till plantskolan, t.ex. 60, 120, 160 och 198 plantor per laddning. Lätt påfyllning av plantor sker på midje höjd och spara tid vid skogsarbetet.

Vi förstår att skogsentreprenörer arbetar i olika omgivningar och olika anpassningar ofta är nödvändiga. Därför kan man justera planteringsdjupet på Risutec PM och uppnå optimalt planteringsresultat genom att ta jordytan i beaktande. PM är lätt att underhålla och vi erbjuder teknisk assistans via inbyggd fjärrkontroll.

Markberedningsmetod

Högläggning för Nordisk jord

Markberedningen skapar tjänliga växtförhållanden för den nya trädgenerationen (källa: MetsäForest). Markberedning sker med PM genom fläckhögläggning. Vid fläckhögläggning söndrar PM ytskiktet och blottlägger mineraljorden. Jorden som tas upp, vänds om och packas till en hög invid fläcken så att plantan kan planteras i högen (källa: Skogsägarna). Vid högläggning sker tätning av fröplantan från två sidor, så att trädet börjar växa rakt.

Inkluderat som standard

Varje PM aggregat utrustas med dessa som standard.

 • Monitor i styrhytten möjliggör styrning av inställningar från hytten i grävaren.
 • Det utjämnande tryckluftsstället har ett tryckluftsfack (Leveling Compressed Air Rack).
 • Justerbar tätningstryck och djup förhindrar plantan från att stiga upp på mjuk mark. Formen på tätningstassarna runt plantan garanterar upp till 90% tätning.
 • Modem för fjärrdiagnos möjliggör snabb felskjutning.
 • ASTA Rapportering med  GPS  färdighet för realtidsrapportering och uppföljning av planteringsresultat.
 • Justerbar Planteringsdjup, med två förinställda djup.
 • Standardleverans till kundadress med valda grävarfäste.
 • Centraliserade smörjställen för att underlätta dagligt uppehåll och reguljärt underhåll av aggregatet.
 • Planteringsmoment-färdig-indikator som möjliggör optimalt arbete i fält.
 • Plantan-i-rörindikatorn indikerar att plantan har lyckats matas in i kassettröret. Detta tillbehör bör beaktas särskilt om plantorna är av dålig kvalitet, till exempel om plantan har många rötter. Detektorn sparar mycket tid - den ser till att plantan verkligen är i röret.

Bestycka med dessa tillägg för optimalt resultat

För optimalt resultat lönar det sig att överväga även dessa tillägg.

 • Bortrac Applicator är ett bra val, särskilt i gamla björkområden där det finns för lite bor. Med appliceringsanordningen appliceras borgödningsmedel automatiskt som områdesapplikation under planteringshändelsen. Gödningsmedlet sprutas som en utspädd blandning utåt från plantan till det intilliggande tillväxtområdet. Applikatorn har en egen tank och pump.
 • Trico applikator - Vid plantering sprutas cirka 50 ml hjortavvisande på toppen av stammen, vilket garanterar bästa skydd. Trico appliceras automatiskt under planteringscykeln.
 • Om du planterar i lerjord, kommer ett valfritt spolningssystem att minska driftsförseningarna. Samtidigt kondenseras vattnet i botten av plantan i fläcken, vilket säkerställer ett kvalitetsresultat.
 • För entreprenörer som vill bibehålla optimalt skick på aggregatet och spara sin egen arbetskraft, är automatisk smörjning ett utmärkt val.
 • Bekämpningsmedelsapplikator - Under planteringstillfället appliceras pestizidmedlet automatiskt på toppen av plantan, vilket ger 100% täckning.
 • Gödningsapplikator - Gödselmedel kan förbättra plantornas överlevnad och rotfästning. Gödningsmedlet appliceras automatiskt under plantering.
 • Vid problem eller fel kan Risutec Remote Diagnostic Device användas för fjärrhjälp. Fjärrdiagnos kan också användas för att göra en ändring av programmet på distans. Fjärrdiagnos minskar mekanikerbesök vilket ofta resulterar i betydande besparingar för entreprenören.

Tekniska Detaljer

PM-120

Lätt "kom-i-gång" aggregat

 • 120 plantkapacitet
 • 10 > Basmaskin
 • 1100 kg

PM-160

Medelstor, mest populära, aggregat

 • 160 plantkapacitet
 • 13 > Basmaskin
 • 950 kg

PM-200

Större aggregat  (anpassat till plantlogistiken)

 • 198 plantkapacitet
 • 13 > Basmaskin
 • 1300 kg

PM - Effektiv plantering för skogsentreprenörer

Kompakt

Tack vare sin storlek är PM-aggregatet lätt att fylla på i fältförhållanden.

Lätt underhåll och justering

Reguljär service underlättas med centrala smörjställen och lätt åtkomst till maskinen.

Integrerad rapportering

Risutec ASTA möjliggör realtidsuppföljning och att planteringen uppnår måldensiteten utan spill.

Jämn plantering

Med jämn plantering får skogsägaren mera avkastning per hektar.

Beställ mera information, eller begär offert

 • Porintie 314, Halli 5, 29250, Nakkila, FINLAND
 • risutec@risutec.fi
 • +358 50 338 9160