Maskinell Röjning 
för entreprenad eller dig som vill röja själv

Risutec erbjuder utrustning för röjning och bioenergi med olika tillägg för varierande basmaskin - grävmaskin, skotare, skogstraktor eller vagn, samt skördare.

Med mekanisk röjning kan du kombinera olika värdeökande steg i skogsvårdsprocessen, till exempel stubb-behandling eller insamling av energived. Vi förser entreprenörer, skogsföretag och oberoende skogsägare med lämpliga verktyg för lönsam och klimatvänlig skogsvård. Våra röj- och bioenergiaggregat kan anpassas till olika basmaskiner och tillämpningar, t.ex. röjning av ungskog, slyröjning, röjning av planterad skog, och röjning av vägkanter.

Om du har frågor, eller är nyfiken kan du gärna ta kontakt så betjänar vi dig på svenska: henrik.janer@risutec.fi, eller ring +358 405 326 009.

Tidig röjning, senröjning och förröjning

Röjningsbegreppet syftar i detta sammanhang för att till tidig röjningen av plantbestånd, då särskilt lövträd elimineras. Senare röjning av plantbestånd hänvisar till röjning som säkerställer plantbeståndets produktiva växtdensitet.

Å andra sidan, röjning inför förstagallring (förröjning) kommer att förbättra skörden på många sätt, och möjliggör för snabbare avverkning. (Källa: Saksa)

Energived i samband med röjning
Det är värt att kombinera röjning av unga skogar med återvinning av energiträ om marknadspriset för massaved är gynnsamt och man kan ta betalt för kvistar och grenar.

Syftet med skogsvård efter etablering, dvs. tidig vård av plantor, tidig röjning och gallring är att säkerställa att avkastningen på investeringar för förnyelsefasen bibehålls så bra som möjligt. (Källa: Luke)