Maskinell röjning

Maskinell röjning 

Risutec erbjuder utrustning för röjning med olika tillägg för varierande basmaskin

Med mekanisk röjning kan du kombinera olika värdeökande steg i skogsvårdsprocessen, till exempel stubb-behandling eller insamling av energived. Vi förser entreprenörer, skogsföretag och oberoende skogsägare med rätt verktyg för lönsam skogsvård. Våra röjsågar och energiklipp kan monteras på grävmaskiner, skördare och traktorer. Vi hoppas att alla intresserade kommer att ta kontakt med oss eftersom vi kontinuerligt utvecklar ny utrustning för att maximera lönsamheten i skogsvården.

Tidig röjning, senröjning och förröjning

Syftet med skogsvård efter etablering, dvs. tidig vård av plantor, tidig röjning och gallring är att säkerställa att avkastningen på investeringar för förnyelsefasen bibehålls så bra som möjligt. (Källa: Luke)

Termen röjning kan användas i detta sammanhang för att hänvisa till den tidiga röjningen av plantbestånd, särskilt lövträdet, elimineras. Senare röjning av plantbestånd hänvisar till röjning som säkerställer plantbeståndets produktiva växtdensitet.
Å andra sidan, röjning inför förstagallring kommer att förbättra skörden på många sätt, och möjliggör för snabbare avverkning. (Källa: Saksa)

Energived i samband med röjning

Det är värt att kombinera röjning av unga skogar med återvinning av energiträ om marknadspriset för massaved är gynnsamt och man kan ta betalt för kvistar och grenar.