Koneellinen metsänistutus

Koneellinen metsänistutus

Koneellinen metsänistutus soveltuu kaikille kuusen istutusaloille sekä männyn mätästysaloille. Oikeastaan koneistuttamisen sijaan pitäisi siirtyä puhumaan koneelliseen uudistamiseen. Koneketju kun sisältää muutakin kuin pelkästään istuttaminen. Risutec tarjoaa koneelliseen metsänuudistamiseen tarvittavat laitteet ja ratkaisut.Koneellisen metsänuudistuksen vaiheet

Maanmuokkaus

Koska kasvupaikan ominaisuudet sanelevat paljolti maanmuokkausmenetelmän valinnan ja kasvupaikkoja on suomessa erilaisia tarjoamme aina soveltuvat laitteet istuttamiseen. Laikkumätästys on varmasti yleisin maanmuomakkausmenetelmä suomessa, johtuen sen soveltuvuudesta eri kasvupaikan ominaisuuksiin.

Istutus

Istutus hoituu Risutecillä aina tuoreeseen muokkausjälkeen, minkä takia muokkauksella on useita uudistamiseen liittyviä hyötyjä. Tuore mätäs tehostaa taimen kilpailukykyä suhteessa muuhun kasvillisuuteen. Molempipuoleinen tiivistys varmistaa myös oikeaoppisen istuttamisen tilanteesta riippumatta. Systemaattisuus varmistaa laaduun ja taimien hyvä varhaisen vaiheen kasvu minimoi muita metsän hoidollisia kustannuksia kuten varhainen taimikonhoito.

Tuottavat lisätoimenpiteet

Boorilannoite, tukkimiehentäin torjunta, ja muu tuholaistorjunta tarjotaan lisävarusteina istutuskoneisiin. Metsikön hallintaan liittyvä paikannus- ja raportointi pitää huolen siitä, että päästään tavoitetiheyteen. Näin voidaan välttyä yliurakoinnilta ja tainten hukka minimoituu.